0

سبد خرید

جمع کل:0 تومان
هزینه ارسال:
مبلغ قابل پرداخت: 0 تومان

مهره ها

23 محصول یافت شد

مهره درجه آب حرارتی پراید قرمز مکانیکا مهره درجه آب حرارتی پراید قرمز مکانیکا

مهره درجه آب حرارتی پراید قرمز مکانیکا

95,000 تومان

فشنگی آب رادیاتور درواقع با مقاومت معکوس در برابر دمای آب موجب تعادل دما در موتور می‌شود. زمانی که دمای پیرامون آن کاهش یابد مقاومت آن بیشتر

مهره دمای آب فن 2 فیش کله آبی پیکان مکانیکا مهره دمای آب فن 2 فیش کله آبی پیکان مکانیکا

مهره دمای آب فن 2 فیش کله آبی پیکان مکانیکا

162,000 تومان

فشنگی آب رادیاتور درواقع با مقاومت معکوس در برابر دمای آب موجب تعادل دما در موتور می‌شود. زمانی که دمای پیرامون آن کاهش یابد مقاومت آن بیشتر

مهره دمای آب سمند سه فیش EF7 مشکی مکانیکا مهره دمای آب سمند سه فیش EF7 مشکی مکانیکا

مهره دمای آب سمند سه فیش EF7 مشکی مکانیکا

194,000 تومان

فشنگی آب رادیاتور درواقع با مقاومت معکوس در برابر دمای آب موجب تعادل دما در موتور می‌شود. زمانی که دمای پیرامون آن کاهش یابد مقاومت آن بیشتر

مهره دمای آب دو فیش زیمنس مشکی مکانیکا مهره دمای آب دو فیش زیمنس مشکی مکانیکا

مهره دمای آب دو فیش زیمنس مشکی مکانیکا

110,000 تومان

فشنگی آب رادیاتور درواقع با مقاومت معکوس در برابر دمای آب موجب تعادل دما در موتور می‌شود. زمانی که دمای پیرامون آن کاهش یابد مقاومت آن بیشتر

مهره دمای آب دو فیش فن پژو قهوه ای مکانیکا مهره دمای آب دو فیش فن پژو قهوه ای مکانیکا

مهره دمای آب دو فیش فن پژو قهوه ای مکانیکا

205,000 تومان

فشنگی آب رادیاتور درواقع با مقاومت معکوس در برابر دمای آب موجب تعادل دما در موتور می‌شود. زمانی که دمای پیرامون آن کاهش یابد مقاومت آن بیشتر

مهره دمای آب دو فیش سبز ساژم پراید مکانیکا مهره دمای آب دو فیش سبز ساژم پراید مکانیکا

مهره دمای آب دو فیش سبز ساژم پراید مکانیکا

110,000 تومان

فشنگی آب رادیاتور درواقع با مقاومت معکوس در برابر دمای آب موجب تعادل دما در موتور می‌شود. زمانی که دمای پیرامون آن کاهش یابد مقاومت آن بیشتر